FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza głosowanie zwykłą większością?

Większość zwykła oznacza, że dana opcja (np. uchwała) musi uzyskać więcej głosów za niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Przykładowo, jeśli w głosowaniu uczestniczy 10 członków posiadających po jednym głosie, a za opcją oddano 3 głosy, przeciw 2 głosy, a wstrzymało się 5 głosów, to oznacza, że dana opcja została przyjęta.