FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania partnerów spółki partnerskiej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, nie przewiduje się specjalnego sposobu zwoływania zebrań partnerów czy też formalnego trybu podejmowanych przez nich uchwał. Partnerzy mogą zawrzeć w umowie spółki w jaki sposób przeprowadzane będą zebrania. Nie ma także przeciwwskazań, aby głosowania odbywały się online – jeżeli partnerzy nie wyłączą tej możliwości w umowie. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości związanych z przeprowadzeniem zebrań za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, warto wprowadzać szczegółowe zapisy dotyczące głosowań do umowy spółki. 

W przypadku organizowania głosowania online partnerom powinno się zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której można wypowiadać się w toku zebrania, przebywając w innym miejscu niż miejsce, w którym odbywa się zebranie oraz powiadomić o dacie i formie w jakiej będzie odbywać się zebranie.