FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy statut fundacji powinien zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzenia głosowań online?

TAK, statut fundacji powinien przewidywać możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.