FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy umowa / statut spółki kapitałowej powinien zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzenia głosowań online? [PL]

Umowa lub statut spółki kapitałowej nie musi zawierać postanowień dotyczących możliwości przeprowadzenia głosowań online. To znaczy, głosowania takie mogą zostać przeprowadzone bez względu na to czy umowa lub statut spółki kapitałowej zawiera zapisy dotyczące głosowania online. 

Zasadą jest, że brak takich postanowień w umowie lub statucie nie ma wpływu na możliwość głosowania w trybie zdalnym. Chyba, że z postanowień umowy lub statutu wynika wprost, że podejmowanie uchwał w taki sposób jest zabronione. Tylko w takiej sytuacji przeprowadzenie głosowań online nie będzie możliwe. 

Trzeba też pamiętać, że spółka powinna posiadać regulamin przeprowadzenia głosowań online.